Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Tisztelt Kolléginák, Kollégák! Tisztelt Hallgatók!

A Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Karának vezetői, oktatói és hallgatói nevében tisztelettel köszöntöm a XXXIII. OTDK Állam-és Jogtudományi Szekciójának minden résztvevőjét.

Külön öröm számunkra, hogy ez a kiemelkedő esemény abban az évben kerül megrendezésre, amelyben Karunk 35. születésnapját ünnepli, egyben 350. évfordulóját az Eperjesi Evangélikus Kollégium Jogakadémiája- magalapításának.. Az Eperjesről a Trianoni Szerződés eredményeképpen áttelepült Evangélikus Jogakadémia. 1920. és 1949. között, megszűnéséig Miskolcon működött. Az 1981-1982. tanévben megindult jogászképzés, a  létrejött miskolci Állam- és Jogtudományi Kar, ha nem is jogutódja, de mindenképpen szellemi örököse ennek a nagy múltú intézménynek és örömmel vállaljuk hagyományainak ápolását.

Az OTDK előkészítése komoly munkával járt, mely a Kar minden munkatársától sok erőfeszítést igényelt. Köszönöm az Állam- és Jogtudományi Kar valamennyi munkatársának a szervezés során kifejtett odaadó munkáját. Külön szeretném megköszönni támogatóinknak, hogy elősegítették a konferencia anyagi hátterének megteremtését.

Az elmúlt közel háromszáz évben az Egyetem útja Selmecbányáról Sopronon át vezetett Miskolcra. Az Egyetemváros város a városban a Dudujka-völgyben, amelynek történetét 1735-ig, a világ első műszaki felsőoktatási intézménye, a Selmecbányai Bányászati - Kohászati Akadémia megalapításáig vezetjük vissza.

Ez alatt az idő alatt azonban híven tartotta és ma is tartja magát ahhoz a bölcs gondolathoz, amit Konfuciusz, az egyik legismertebb kínai bölcselő így fogalmazott meg: „Ha egy évre előre gondolkodsz, vess el egy magot, ha tíz évre előre, ültess egy fát, ha pedig száz évre előre, akkor neveld az embereket.” A tudomány ebben a nevelő munkában kiemelkedő szerepet vállal magára. 

A Szekcióban – amely utoljára 1999. évben tartotta ülését a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán – 32 tagozaton 286 szerző mutatja be kutatómunkájának eredményét. Itt a jövő tudósgenerációja próbálgatja „oroszlánkörmeit”.

A komoly munka mellett a Miskolci Egyetem, a Karunk és Miskolc városa várja Önöket, hogy a megismerjék az Egyetem, a város értékeit. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a rendezvény házigazdájaként köszönthetem Önöket e nemes versengés alkalmából és remélem, hogy a Miskolcon eltöltött napokat hosszú időn át megőrzik jó emlékeik között.

A versenyhez a Selmeci Akadémia köszöntésével „Jó szerencsét!” kívánok Mindannyiuknak!

 

Miskolc, 2017. március

 

                                                                                               Prof. Dr. Farkas Ákos

dékán, a XXXIII. OTDK házigazdája 

Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar