Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Általános információk

2016. október 8., 08:50
Felhívás a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójában való részvételre...

1. Általános információk, rendezők

 

A rendezvény szervezője:

 

Miskolci Egyetem

Állam- és Jogtudományi Kar

 

Cím:

3515 Miskolc - Egyetemváros

Telefon:

06 (46) 565-170

Fax:

06 (46) 367 933

Honlap:

http://jogikar.uni-miskolc.hu/

 

A Szekció honlapjának címe: https://otdk2017.uni-miskolc.hu

 

A Szekció e-mail címe: MEAJKOTDK2017@uni-miskolc.hu

 

A rendezvény időpontja: 2017. március 29-31.

 

Házigazda:

Dr. Farkas Ákos

 

intézetigazgató egyetemi tanár, dékán

 

Bűnügyi Tudományok Intézete

 

E-mail: MEAJKOTDK2017@uni-miskolc.hu

 

Ügyvezető elnök:

Dr. Erdős Éva

 

intézeti tszv. egyetemi docens, dékánhelyettes, kari TDT-elnök

 

Államtudományi Intézet, Pénzügyi Jogi Tanszék

 

E-mail: MEAJKOTDK2017@uni-miskolc.hu

 

Ügyvezető titkár:

Dr. Varga Zoltán

 

egyetemi docens, kari TDT-titkár

 

Államtudományi Intézet, Pénzügyi Jogi Tanszék

 

Telefon: 06 (46) 565-111/1143 mellék; 06 (20) 358- 4343

 

E-mail: MEAJKOTDK2017@uni-miskolc.hu; civdrvz@uni-miskolc.hu

 

Hallgatói képviselő:

Alkoda Enes

 

egyetemi hallgató

 

E-mail: MEAJKOTDK2017@uni-miskolc.hu

 

Helyettes hallgatói képviselő:

Vass Csobán

 

egyetemi hallgató

 

E-mail: MEAJKOTDK2017@uni-miskolc.hu

 

 

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT), az OTDT Állam- és Jogtudományi Szakmai Bizottsága, valamint a rendező Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara ezúton meghirdeti a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekcióját, az alábbi felhívásban szereplő feltételek mellett.

 

A XXXIII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójában való részvétel és nevezés feltételeit a XXXIII. OTDK Központi Felhívása (http://otdk.hu/hu/kozponti-felhivas), valamint az OTDT Állam- és Jogtudományi Szakmai Bizottságának jelen felhívása tartalmazza.

 

2. Részvételi feltételek

 

2.1. Részvételre jogosultak köre

 

A XXXIII. OTDK-n azok a pályamunkák és szerzőik (amennyiben a pályamunka többszerzős, úgy valamennyi szerző) vehetnek részt, amelyek és akik megfelelnek a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Központi Felhívásában foglalt feltételeknek (részletek a XXXIII. OTDK Központi Felhívásának 2. számú mellékletében (http://otdk.hu/media/uploads/xxxiii.otdk_kozponti_felhivas_2.szamumelleklet.pdf).

 

A külhoni egyetemista és főiskolás önképzőkörösök a magyarországiakéval azonos szakmai feltételekkel vehetnek részt a XXXIII. OTDK-n. Ennek részleteit a XXXIII. OTDK Központi Felhívása tartalmazza. (http://otdk.hu/hu/kozponti-felhivas/)

 

A konferencián részt vehetnek továbbá olyan magyarországi és külhoni középiskolások is, akik felsőoktatási intézményi konferenciákon, vagy országos középiskolás tudományos diákkonferenciákon (részletes felsorolásukat a Központi Felhívás 4. számú melléklete http://www.otdk.hu/media/uploads/negyesmelleklet.pdf tartalmazza) igazolják kutatási eredményeiket és az OTDK-ra jelölést szereznek. A középiskolások részvételével kapcsolatosan részletesebb leírást a XXXIII. OTDK Központi Felhívása tartalmaz. (http://otdk.hu/hu/kozponti-felhivas/)

 

A részt vevő intézmények által nevezhető dolgozatok száma

 

A XXXIII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójába

 

- az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara legfeljebb 40,

- a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara legfeljebb 40,

- a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara legfeljebb 40,

- a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara legfeljebb 40,

- a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara legfeljebb 30,

- a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara legfeljebb 30,

- a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara legfeljebb 25,

- a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara legfeljebb 25,

- a Nemzeti Közszolgálati Egyetem

–        Államtudományi és Közigazgatási Kara legfeljebb 15,

–        Rendészettudományi Kara legfeljebb 10

 

dolgozatot nevezhet be.

 

3. Idegen-nyelvű pályamunkák bemutatásának szabályai

 

Az OTDK nyelve a Központi Felhívás értelmében a magyar.

 

4. Tagozatok

 

4.1. Tervezett tagozatok

 

1.                  Agrár- és Szövetkezeti Jogi Tagozat

2.                  Alkotmányjogi Tagozat

3.                  Büntetőjogi Tagozat

4.                  Büntető-eljárásjogi Tagozat

5.                  Büntetés-végrehajtási Jogi Tagozat

6.                  Európai közjogi Tagozat

7.                  Európai magánjogi Tagozat

8.                  Jog- és Állambölcseleti Tagozat

9.                  Környezetvédelmi Jogi Tagozat

10.              Közigazgatási Jogi Tagozat

11.              Kriminalisztika Tagozat

12.              Kriminológiai Tagozat

13.              Magyar Állam- és Jogtörténeti Tagozat

14.              Munkajogi Tagozat

15.              Nemzetközi Jogi Tagozat

16.              Nemzetközi Magánjogi Tagozat

17.              Pénzügyi Jogi Tagozat

18.              Polgári Eljárásjogi Tagozat

19.              Polgári Jogi Tagozat

20.              Római Jogi Tagozat

21.              Egyetemes Állam- és Jogtörténeti Tagozat

22.              Szociális Jogi Tagozat

23.              Infokommunikációs Jogi Tagozat

24.              Versenyjogi Tagozat

25.              Fogyasztóvédelmi Jogi Tagozat

 

A nevezés során a hallgatóknak jelölniük kell, hogy melyik tagozat lehet a legmegfelelőbb, illetve mely tagozat lehet megfelelő, amelyben a pályamunkájukat be kívánják mutatni.

 

4.2. A végleges tagozatok kialakításának szabályai

 

Az OTDT Állam- és Jogtudományi Szakmai Bizottsága a beérkezett dolgozatok témája és száma alapján egyes tervezett tagozatokat összevonhat, illetve továbbiakat alakíthat ki (így a pályamunka más tagozatba is kerülhet, mint amit a szerzők a nevezés során megjelöltek). Önálló tagozat indításának feltétele az adott témában legalább 6 dolgozat beérkezése. A rendező intézmény a Szakmai Bizottság egyetértésével fenntartja annak a jogát, hogy a Szekció tudományterületétől eltérő tartalmú pályázatokat, a jelentkezést megköszönve, az Országos Tudományos Diákköri Konferencia tudományterületileg illetékes, más szekciójába átirányítsa.

 

A végleges tagozatokról és a pályamunkák besorolásáról a döntést az OTDT Állam- és Jogtudományi Szakmai Bizottsága hozza meg, erről a hallgatók az OTDT online rendszerén keresztül kapnak róla tájékoztatást, legkésőbb 2017. január 31-ig.

 

5. A jelentkezés módja

 

A) A hallgatói nevezés lépései

 

A.1.) Az intézményi TDK-konferenciát követően (a jegyzőkönyv befogadása után 30 napon belül):

 

Az intézményi TDK-konferenciákat legkésőbb 2016. november 7-ig kell megrendezni!

 

Pályamunka feltöltése és a szekció kiválasztása az e-mail megküldésétől számított 30 napon belül. (A Központi Felhívás 2. számú mellékletében leírtak szerint, az OTDT online rendszeréből megküldött e-mail megküldése után).

(http://www.otdk.hu/media/uploads/xxxiii.otdk_kozponti_felhivas_2.szamumelleklet.pdf)

 

A pályamunkával kapcsolatos formai és tartalmi követelményeket a Központi Felhívás 3. számú melléklete (http://otdk.hu/media/uploads/kozpharmasmelleklet.pdf), valamint a Szekció jelen felhívásának 7. pontja tartalmazza.

 

Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a pályamunka feltöltése még nem jelent nevezést a XXXIII. OTDK-ra. Nevezni a nevezési időszakban lehet, az 5.A.2. pontban részletezett módon, az ott megjelölt időszakban.

 

A.2.) A nevezési időszakban

 

Nevezési időszak: 2016. szeptember 15. – 2016. december 7. (szerda) 23.59 (CET)

 

·         A feltöltött pályamunkához kapcsolódó adatok kitöltése.

·         Az angol és a magyar nyelvű rezümé feltöltése. A rezümére vonatkozó leírást a Központi Felhívás 3. számú melléklet tartalmazza.

(http://otdk.hu/media/uploads/kozpharmasmelleklet.pdf)

·         Az adatok kitöltését, a rezümék felöltését követően a nevezést véglegesíteni kell az online rendszerben.

 

A.3.) Abszolutóriumot szerzett, valamint a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgatók nevezése

 

A BA, BSc képzés keretében megírt szakdolgozat – amennyiben megfelel a XXXIII. OTDK Központi Felhívásban és annak mellékleteiben, valamint a Szekció jelen felhívásában foglalt követelményeknek – a XXXIII. OTDK-ra benevezhető.

 

Azon hallgatóknak, akik az intézményi TDK-konferencia félévében (amelyen a benevezett pályamunkájukkal jogosultságot kaptak a XXXIII. OTDK-ra) osztatlan, MA vagy MSc képzésben vettek/vesznek részt és

 

A)  ugyanebben a félévben szerezték meg abszolutóriumukat (a továbbiakban: abszolutóriumot szerzett hallgató)

 

VAGY

 

B) a nevezés félévében megrendezett intézményi TDK-konferencián szereznek jogosultságot a XXXIII. OTDK-ra, és ugyanabban a félévben várhatóan abszolutóriumukat is megszerzik (a továbbiakban a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgató)

 

az OTDT online rendszerében nyilatkozatot kell tenniük az alábbi tartalommal (a három lehetőség közül kell az egyiket kiválasztani):

 

A)               Az abszolutórium megszerzésének félévében az intézményi TDK-konferencián bemutatott pályamunka a hallgató tanulmányi időszakában készült, érdemi része az utolsó félévet megelőzően. A szakdolgozat/diplomaterv témája a TDK-dolgozattal megegyezik, de azzal sem címében, sem tartalmában, sem pedig terjedelmében nem azonos.

VAGY

 

B)                Az abszolutórium megszerzésének félévében az intézményi TDK-konferencián bemutatott pályamunka a hallgató tanulmányi időszakában készült, érdemi része az utolsó félévet megelőzően. A TDK-pályamunka témája a szakdolgozatéval/diplomatervével nem azonos, így azzal sem címében, sem terjedelmében, sem tartalmában nem egyezik.

 

VAGY

 

C)                A TDK-pályamunkát az intézményi szabályzatokban megfogalmazott lehetőséggel élve az intézményi/kari TDK-konferencia eredményeként, érdemei elismeréséül, kimagasló szakmai munkájáért fogadták el szakdolgozatként (az erről szóló igazolást a nevezéshez mellékelni szükséges).

 

Amennyiben az abszolutóriumot szerzett/a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgató az A) vagy a B) pontot választja, úgy a nevezés során – összevetési lehetőségként – fel kell tölteni a benyújtott szakdolgozatát/diplomatervét, ugyanis nem fogadható el olyan pályamunka, amely tantervi kötelezettségként készült.

 

A feltöltést az OTDT online rendszerében kell elvégezni. A rendszer a feltételeket automatikusan ellenőrzi. A nevezési adatok kitöltése során a hallgatóknak arra a kérdésre kell válaszolniuk, hogy „A szakdolgozat/diplomaterv témája a TDK-dolgozatéval megegyezik”. A megfelelő válasz (igen; nem; és igen, és a TDK-konferencia eredményeként fogadták el szakdolgozatként) kiválasztását követően a válasz szerinti nyilatkozat a nevezés véglegesítését követően a hallgató nevezési lapjára generálódik. Az abszolutóriumot szerzett és a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgatóknak a nevezési lapjukat ezt követően a nyilatkozattal együtt ki kell nyomtatniuk, és alá kell írniuk, illetve témavezetőjükkel alá kell íratniuk.

 

Az osztatlan, MA vagy MSc képzésben abszolutóriumot szerzett, valamint a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgatóknak a TDT-elnök részére átadott nevezési dokumentációjukhoz csatolniuk kell kettő (2) példányban az alább felsorolt dokumentumokat, amelyeket a TDT-elnöknek az OTDT Titkárságára, valamint a Szekciót rendező intézmény részére kell megküldeni:

 

·          az OTDT online rendszeréből kinyomtatott nevezési lap, amely tartalmazza a nyilatkozatot, amit a nevező hallgató(k)nak és a  témavezetőnek kell aláírnia;

 

·          a C) változat megjelölése esetén szükséges a dékáni hivatal/tanulmányi hivatal/osztály igazolása az elfogadás tényéről és folyamatáról (arról, hogy az intézményi TDK-konferencia megelőzte a szakdolgozatként/diplomamunkaként történő benyújtást, ami kifejezetten az intézményi TDK-konferencia eredménye).

 

Az abszolutóriumot szerzett hallgatóknak át kell adniuk továbbá kettő (2) példányban:

·          az abszolutórium megszerzésének dátumát igazoló hivatalos dokumentum másolatát.

 

A.4. A hallgatók által az intézményi TDT-elnököknek átadandó dokumentumok

 

Az intézményi és kari TDT-elnökök által összegyűjtött dokumentumok megküldésére vonatkozó határidő (postabélyegző dátuma): 2016. december 12. (hétfő)

 

A.4.1. A benevezett pályamunka OTDT online rendszeréből nyomtatott nevezési lapjának a hallgató(k) eredeti aláírásával ellátott egy példánya.

A.4.2. Azon abszolutóriumot szerzett/a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgatók dokumentumai, akikre az 5.A.3. pont vonatkozik (a szükséges dokumentumokat is az 5.A.3. pont tartalmazza).

 

B) Az intézményi TDT-elnök feladatai

 

B.1.) Az intézményi TDK-konferenciát követően (két héten belül):

Az intézményi TDK-konferencia dokumentációjának eljuttatása az OTDT Titkárságára a XXXIII. OTDK Központi Felhívása 2. számú mellékletének 3. pontja szerint.

(http://www.otdk.hu/media/uploads/xxxiii.otdk_kozponti_felhivas_2.szamumelleklet.pdf)

 

B.2. A hallgatói nevezést (2016. december 7.) követő öt napon belül:

 

B.2.1. A hallgatók nevezéseinek jóváhagyása az OTDT online rendszerében.

B.2.2. A jóváhagyott nevezésekről összesítő jegyzék két példányban történő nyomtatása (az OTDT online rendszeréből) és aláírása.

B.2.3. Az 5.A.4. pontban felsorolt dokumentumok összegyűjtése a hallgatóktól.

 

B.3. Az így előállt dokumentumok megküldése az OTDT Titkárságának és a rendező intézménynek a következők szerint:

 

Határidő (postabélyegző dátuma): 2016. december 12. (hétfő)

 

B.3.1. Az OTDT Titkárságának postai úton megküldendő dokumentumok:

 

·         Az Állam- és Jogtudományi Szekcióba benevezett pályamunkákat és szerzőiket tartalmazó, az OTDT online rendszeréből nyomtatott összesítő jegyzék egy példánya a TDT-elnök által aláírva.

 

·         Az abszolutóriumot szerzett, vagy a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgatók nevezési dokumentációjának megküldése jelen felhívás 5.A.3. pontjának megfelelően.

 

Az OTDT Titkárságának postacíme:

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Országos Tudományos Diákköri Tanács Titkársága

1143 Budapest, Szobránc utca 6-8.

 

Kérjük, a borítékra írják rá: „NEVEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ, valamint azon szekciók nevét, amelyeknek dokumentációját a csomag tartalmazza.

 

B.3.2. A Szekciót rendező intézménynek postai úton megküldendő dokumentumok:

 

·         Az Állam- és Jogtudományi Szekcióba benevezett pályamunkákat és szerzőiket tartalmazó, az OTDT online rendszeréből nyomtatott összesítő jegyzék egy példánya a TDT-elnök által aláírva.

 

·         A benevezett pályamunkák OTDT online rendszeréből nyomtatott nevezési lapjainak a hallgató(k) eredeti aláírásával ellátott egy-egy példánya.

 

·         Az abszolutóriumot szerzett, vagy a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgatók nevezési dokumentációjának megküldése jelen felhívás 5.A.3. pontjának megfelelően.

 

 

 

A Szekciót rendező intézmény postacíme:

Dr. Varga Zoltán

Miskolci Egyetem

Állam- és Jogtudományi Kar

3515 Miskolc - Egyetemváros

 

Kérjük, hogy a megküldött csomagokon tüntessék fel, hogy: „NEVEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ, ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ”

 

A határidő után érkező, és a Szekció felhívásában szereplő követelményektől eltérő pályamunkákat nem áll módunkban befogadni.

 

A nevezési dokumentációt mind az OTDT Titkárságára, mind a rendező intézményhez be kell küldeni a TDT-elnökök/TDK-felelősök által intézményi/kari szinten összegyűjtve, az intézményi/kari TDT-elnök/TDK-felelős aláírásával ellátott összesített jegyzékkel együtt.

 

Az egyéni, egyénileg beküldött nevezés érvénytelen!

 

6. A nevezési és a részvételi díj

 

A konferencia nevezési díjának összege 5000.- forint/pályamunka, amelyet a Szekciót rendező intézmény részére kell a későbbiekben megadott módon elküldeni.

 

A nevezés elfogadásáról az OTDT, az OTDT Állam- és Jogtudományi Szakmai Bizottsága és a Szekciót rendező intézmény 2017. március 10-ig közösen dönt, amelyről a hallgató az OTDT online rendszerén keresztül kap értesítést, amit a küldő intézmény TDT-elnöke/felelőse is nyomon követhet.

 

A konferencia részvételi díjának összege a rendező intézmény számításai alapján az OTDT Állam- és Jogtudományi Szakmai Bizottságának jóváhagyásával kerül kialakításra és elfogadásra. A részvételi díj összegéről és az egyéb fontos tudnivalókról a rendezvény hivatalos honlapján értesülhetnek az érdeklődők, amely elérhető majd az otdk2017.uni-miskolc.hu oldalon.

 

A részvételi díj megállapításának határideje: 2016. november

 

A nevezési és részvételi díjak befizetésének módjáról a Szekció rendezői a honlapon adnak tájékoztatást, továbbá e-mail-ben is értesítik az érintett intézmények TDT-elnökeit.

 

7. A pályamunka és az összefoglaló (rezümé), valamint az előadás (prezentáció) benyújtásának rendje

 

A pályamunkák és az összefoglalók (rezümék) formai követelményeit szekciónként a XXXIII. OTDK Központi Felhívásának 3. számú melléklete foglalja össze. (http://otdk.hu/media/uploads/kozpharmasmelleklet.pdf)

 

Az Állam- és Jogtudományi Szekcióban a pályamunkával kapcsolatos formai követelmények:

A pályamunkaként beküldött dolgozat maximum 2,5 szerzői ív (100 000 leütés) terjedelmű lehet (szóközökkel, jegyzetekkel, irodalomjegyzékkel és mellékletekkel együtt). A dolgozat összterjedelme ezek alapján nem haladhatja meg az 50 oldalt. Az ezt meghaladó terjedelmű pályamunkát a rendező intézmény visszaküldi.

 

A dolgozatot elektronikusan kell feltölteni az OTDT online rendszerébe.

 

A pályamunkát nem kell papíron benyújtani.

 

A pályamunka szerzői jogi szempontból bármikor ellenőrizhető. A szerzői jogi szempontból történő vizsgálat plágiumkereső szoftverrel történik. A szerzői jogokat sértő dolgozatokat az OTDT kizárja a nevező intézmény egyidejű értesítésével.

 

Az összefoglalónak (rezümé) – az alábbi általános bírálati szempontokra figyelemmel – tartalmaznia kell a kutatás eredményeit, valamint a levonható következtetések rövid kivonatát. A bemutatásra szánt pályamunkák beküldött összefoglalóiból kötet készül.

 

8. A dolgozat és az előadás értékelése

 

A pályamunkát a Szekciót rendező intézmény által központilag felkért zsűritagok egységes szempontok szerinti, független előzetes bírálatnak vetik alá. A benyújtott pályamunka értékelése írásbeli bírálattal történik három bíráló közreműködésével. Az írásbeli bírálat szempontjait, valamint a szerezhető maximális pontszámot, továbbá az írásbeli pontszámok számítási módját az Állam- és Jogtudományi Szekció jelen felhívásának 1. számú melléklete tartalmazza.

 

A zsűrik tagjai a benyújtott pályamunkákat értékelő bírálataikat az OTDT online rendszerében rögzítik. Az írásbeli bírálatokat – pontszám nélkül – a Szekciót rendező intézmény az OTDT online rendszerében a konferencia nyitónapját megelőzően közzéteszi.

 

A konferencia egyes tagozataiban a pályamunkák zsűri előtti bemutatására, a társintézményekből felkért hallgatói opponens által történő véleményezésére, valamint magyar nyelvű nyilvános vitájára kerül sor. A konferencián a dolgozat bemutatására (prezentáció) 15 perc áll rendelkezésre, amelyet vita követ. A pályamunka szóbeli bemutatása során az értékelés szóbeli bírálattal és pontozással történik. A pályamunkák szóbeli bemutatásának bírálata és pontozása során a bírálók és az opponensek az Állam- és Jogtudományi Szekció jelen felhívásának 1. számú mellékletében rögzített szempontokat veszik figyelembe.

 

Az előadás értékelését a szakma elismert képviselőiből álló zsűri végzi. A pályamunkákat, illetve azok bemutatása során a szerzők által nyújtott teljesítményt tagozatonként három főből álló zsűri bírálja el. A Szekció szervezői törekednek arra, hogy az egyes tagozatok zsűritagjai minősített oktatók legyenek. A zsűri tagja az állam- és jogtudomány területének elismert szakembere lehet. Nem lehet a zsűri tagja a tagozatban szereplő dolgozat témavezetője.

 

Opponens nem lehet oktató, PhD-hallgató, illetve az OTDK-ra befogadott pályamunka szerzője a saját tagozatában.

 

9. Az OTDK-n kiosztható helyezések és különdíjak

 

Az OTDK-n az írásbeli bírálatok és a szóbeli teljesítmény alapján minősített helyezések (I., II., III. helyezés), továbbá ezeket rangban követő különdíj adható. Tagozatonként legfeljebb egy első helyezést lehet kiosztani, a minősített helyezések száma pedig maximum a Szekcióban bemutatott pályamunkák számának 1/3-a lehet.  Különdíj a minősített helyezésekhez is társítható, azonban a minősített helyezések és a különdíjak száma összességében nem haladhatja meg a bemutatott pályamunkák számának 50 %-át.

 

 

10. Pro Scientia Aranyérem pályázat benyújtása

 

Az országos konferencián I. helyezést elérő pályamunkák szerzői – amennyiben megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt további feltételeknek – pályázatot nyújthatnak be a Pro Scientia Aranyérem elnyerésére. (Részletek a XXXIII. OTDK Központi Felhívásának 5. számú mellékletében olvashatók. http://otdk.hu/media/uploads/otosmelleklet.pdf )

 

Hívunk és várunk minden érdeklődő diákköröst és mestereiket!

 

Budapest, 2015. december 12.

 

 

 

 

Dr. Szabó Imre

Dr. Erdős Éva

egyetemi tanár

egyetemi docens

az OTDT Állam- és Jogtudományi Szakmai Bizottságának elnöke

a XXXIII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójának ügyvezető elnöke