Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

A XXXIII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekció SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

2017. július 27., 11:40
A XXXIII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójának 2017. március 29. és 31. között a Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kara adott otthont.

Letölthető változat

 

1.     A XXXII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekció ügyvezetésének személyi összetétele

 

 

A Szakmai Bizottság elnöke:                  Prof. Dr. Szabó Imre

A Szekció házigazdája:                           Prof. Dr. Farkas Ákos, dékán, ME ÁJK

A Szekció ügyvezető elnöke:                  Dr. Erdős Éva, egyetemi docens, dékánhelyettes

A Szekció ügyvezető titkára:                              Dr. Varga Zoltán, egyetemi docens

A Szekció hallgatói képviselője:                         Alkoda Enes, egyetemi hallgató

A Szekció helyettes hallgatói képviselője:         Vass Csobán, egyetemi hallgató

 

2.     Az OTDK szakmai szervezési feladatai

 

2.1.  Az OTDK pályamunkák nevezése

 

OTDK pályamunkák nevezése és azok beérkezése 2016. december 6-ig megtörtént.
286 pályamunka érkezett a Szekcióba, előre meghatározott intézményi kvóta szerint
, az alábbi megoszlásban:

 

Nevező intézmény

Kvóta

Ténylegesen nevezett dolgozat

Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

40

40

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar

40

40

Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

40

39

Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

40

37

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

30

30

Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

30

30

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

25

22

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar

25

25

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Államtudományi és Közigazgatási Kar

15

10

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Rendészettudományi Kar

10

10

Határon túli Intézmények (Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia, Kolozsvár, Románia)

5

3

Mindösszesen

300

286

 

 

Intézményi feladat:

 

A nevezési lapok, valamint a pályamunkák érkeztetése valamennyi intézménytől határidőre, rendben megtörtént. A nevezések jóváhagyása a Szekció részéről, valamint az OTDT részéről 2017 januárjában lezajlott. A pályamunkák formai követelményeinek ellenőrzése a kettőszáznyolcvanhat pályamunka esetében papír alapon, illetve az OTDT online rendszerbe feltöltött változat alapján megvalósult.

A papíralapú dolgozatok szigorú védelem alatt álltak, az Állam-és Jogtudományi Kar épületének egyik elzárt helyiségében.

 

 

2.2. Tagozatok kialakítása

 

Az OTDT Állam- és Jogtudományi Szakmai Bizottságának 2017. február 14-ei ülésén a szakmai tagozatok kialakítása megtörtént.

 

A pályamunkák formai ellenőrzését követően elvégeztük a dolgozatok tagozatokba rendezését a hallgatók által megjelölt preferenciák lehetőség szerinti szem előtt tartásával. A végleges tagozatok kialakításánál a tagozatok felépítésére vonatkozó előírások miatt (azaz egy tagozat minimum 6, maximum 12 dolgozatot tartalmazhat) szükség volt a tervezett tagozatok módosítására, altagozatok kialakítására is. Ennek értelmében az Alkotmányjogi Tagozat 3, a Büntető-eljárásjogi Tagozat 2, a Büntetőjogi Tagozat 3, a Közigazgatási Jogi Tagozat 2, a Magyar Állam-és Jogtörténeti Tagozat 2, a Polgári Jogi Tagozat 4 altagozatra tagolódik.

 

A Szekció tagozatait a Szakmai Bizottság 2017. február 14-ei ülésén, néhány változtatást követően egyhangúlag elfogadta. Ezután az ügyvezető titkár az online rendszerben kialakította a Szakmai Bizottság döntésének megfelelő tagozatokat.

A végleges tagozati összeállítás és a dolgozatok megoszlása a következő:

 

TAGOZATOK

SZERZŐK

BEMUTATOTT DOLGOZATOK SZÁMA

1.

Agrárjog, szövetkezeti jog és környezetvédelmi jog

11

11

2.

Alkotmányjog I.

9

9

3.

Alkotmányjog II.

8

8

4.

Alkotmányjog III.

10

9

5.

Büntetés-végrehajtási jog

6

6

6.

Büntető eljárásjog I.

10

10

7.

Büntető eljárásjog II.

8

8

8.

Büntetőjog I.

8

8

9.

Büntetőjog II.

7

7

10.

Büntetőjog III.

9

9

11.

Egyetemes állam- és jogtörténet

7

7

12.

Európai közjog és magánjog

13

13

13.

Fogyasztóvédelmi és versenyjog

10

10

14.

Infokommunikációs jog

9

8

15.

Jog- és állambölcselet

9

9

16.

Közigazgatási jog I.

11

11

17.

Közigazgatási jog II.

10

8

18.

Kriminalisztika

8

8

19.

Kriminológia

6

6

20.

Magyar- állam és jogtörténet I.

9

8

21.

Magyar- állam és jogtörténet II.

9

9

22.

Munkajog és szociális jog

9

9

23.

Munkajog

8

8

24.

Nemzetközi jog

12

10

25.

Nemzetközi magánjog

6

6

26.

Pénzügyi jog

12

12

27.

Polgári eljárásjog

8

8

28.

Polgári jog I.

14

13

29.

Polgári jog II.

8

8

30.

Polgári jog III.

11

11

31.

Polgári jog IV.

7

7

32.

Római jog

8

8

 

ÖSSZESEN

290

282

 

 

2.3. A tagozati zsűri kialakítása

 

A tagozati zsűri kialakítása az ügyvezetés szakmai javaslata alapján 2017. február14-én kialakításra került. (1. sz. melléklet)

 

Az intézményi zsűri beosztás a pályamunkával részt vevő intézményektől beérkezett zsűri-jelölések alapján készült el. Az ügyvezetés jóváhagyását követően a zsűri összetétele véleményezés céljából megküldésre került a Szakmai Bizottság, illetve az intézményi tudományos diákköri titkárok részére. Az intézményi észrevételek beérkezését követően megtörténtek a módosítások és a zsűri tagozatonként összetételének végleges kialakítása, az intézményekre vonatkozó javasolt arányszámok (elnök, tag) figyelembe vételével.

A Tagozati zsűrik összeállításánál az összeférhetetlenségre különösen nagy hangsúlyt fektetett a szervező Intézmény ügyvezetése.

 

 

A zsűri tagjainak személyre szóló felkérése megtörtént e-mail formájában, továbbá névre szólóan kialakításra került egy felhasználói fiók az OTDT online rendszerben a bírálati tevékenység megkezdése céljából. A pályamunkák jeligével ellátott példányát a rendező intézmény által központilag felkért zsűritagok egységes szempontok szerinti, független előzetes bírálatnak vetették alá. Ezen túlmenően, azon zsűritagok, akik arra igényt tartottak, papír alapon is kézhez kapták a dolgozatokat a sikeres és eredményes vélemény kialakítása céljából. A bírálatokat a zsűritagok többsége 2017. március 20-ig rögzítette az OTDT online rendszerben. Ezért a versenyzők részére a bírálatok és a bírálati pontszámok 2017. március 27-éig folyamatosan váltak nyilvánossá, ami jelentősen hozzájárult a szóbeli előadásuk felépítéséhez, megkomponálásához is.

 

A pályamunkákat és szerzőik nyilvános védésen nyújtott teljesítményét tagozatonként három oktatóból álló zsűri bírálta el. A zsűri tagok, a részükre összeállított Zsűri tájékoztatót a verseny előtt emailben, versenynapon a szóbeli tájékoztatás keretében kinyomtatva kapták meg. (2. sz. melléklet)

 

A hallgatói opponenseket az intézményi TDT titkárokon keresztül szintén az intézmények jelölték február 15-ei határidővel. Az opponensek a bírálataikat írásban március 20-ig készítették el.

 

 

2.4. Hallgatói opponencia

 

Az intézményi hallgatói opponensek felkérése a következő logika mentén valósult meg: amennyi, az OTDT online rendszerben jóváhagyott (nevezett), pályamunka érkezett egy intézményből tagozatonként, annyi dolgozat került elektronikusan átküldésre az intézményi tudományos diákköri tanácsok titkárainak, az opponenciát ellátó hallgatók megjelölése, továbbá az opponensi vélemények bekérése céljából.

 

Az intézmények felől az opponensek nevének és az általuk opponálandó dolgozat(ok) címének megküldése határidőre megtörtént. A hallgatói opponensi vélemények beérkezését intézményenként 2017. március 20-ig kértük átküldeni.

Az opponensi vélemények nem kerültek közzétételre az OTDT felületen, hanem az opponens hallgatók a versenynapon szóban bizonyíthatták szakmai felkészültségüket.

 

2.5. Rezümé kötet

 

Az Állam-és Jogtudományi Szekcióban magyar nyelvű rezümé kötet készült.
A kötet különös fontossággal bír, ugyanis biztosítja annak lehetőségét, hogy a versenyző szerzők publikációként azt fel tudják tüntetni, illetve rögzíteni tudják az összefoglalót a Magyar Tudományos Művek Tárában. Az ISBN (ISBN 978-663-358-131-5) számmal rendelkező magyar nyelvű kötet 286 pályamunka lektorált és szerkesztett összefoglalóját tartalmazza tagozatonként. A rezümé kötet nyomtatott változata részét képezte a regisztrált résztvevők számára kialakított ajándékcsomagnak is, míg elektronikus változata a Szekció hivatalos honlapján került publikálásra.

 

2.6. Programfüzet

 

A programfüzet tartalmazta a rendezvény lebonyolításához szükséges minden fontos információt, így a lebonyolítás szempontjából elengedhetetlen fontosságú volt. A programfüzet a többi (fontos, közérdekű információk, helyszínek részletes bemutatása, elérhetőségek) között tartalmazta a rendezvény három napjának részletes operatív (program, helyszínek, elérhetőségek, egyéb információk) és szakmai programját, a harminckét tagozat teljes tartalmát a következő összeállításban: szerző(k) neve, küldő intézmény, pályamunka címe, témavezető, témavezetőt küldő intézmény, a zsűri összetétele.

A programfüzet nyomtatott változata a résztvevői ajándékcsomag részét képezte, elektronikus változata szintén publikálásra került a Szekció hivatalos honlapján.

 

3. Szponzoráció

 

Az ügyvezetés szervezésének köszönhetően, egyéni felkérő levelek alapján jutott a szervező intézmény támogatásokhoz. A támogatások egyrészt pénzbeli formában érkeztek, amelyek a támogatók szándékai szerint irányultak egyrészt a rendezvény kiegészítő finanszírozására, vagy a versenyzők részére jutalom formájában. A helyezettek díjazását az igazságügyi miniszter úr (Igazságügyi Minisztériumi) támogatásából oldottuk meg.

            A támogatások másik formája tárgyi juttatás – könyvek, technikai eszközök – formájában érkeztek, amelyek szintén a versenyen kiemelkedő hallgatók jutalmazását szolgálták, a szakmai zsűri által meghatározott feltételek alapján.

 

A támogató szervezetek listáját és a támogatási formát a 3. sz. melléklet tartalmazza.

 

4. Adminisztráció és Kommunikáció

 

A kommunikáció kapcsán az alábbi kiemelt feladatok jelentek meg, amelyek működtetése és elvégzése folyamatos tevékenységet igényelt:

 

4.1.  Az OTDK honlap kezelése

 

A kari informatikusunk, Szilágyi Zsolt készítette a Miskolci Egyetem Informatikai Szolgáltató Központja munkatársával az OTDT által előírtaknak megfelelő honlapot, és látta el a honlap felületének kezelését és folyamatos frissítését.

A honlap elérhető: https://otdk2017.uni-miskolc.hu/

            Szintén az Ő feladatai közé tartozott a honlap felületén elérhető regisztrációs felület megtervezése, továbbá a regisztráció során beérkezett adatok kezelése.

 

4.2. Zsűri menedzsment

 

Az ügyvezető titkár töltötte fel az online rendszerbe a bírálók majd a zsűritagok nevét, elérhetőségét, elvégezte a tagozatokhoz történő hozzárendelésüket, tartotta a kapcsolatot a zsűritagokkal, folyamatosan tájékoztatta a zsűritagokat az elvégzendő feladatokról.

 

4.3.  Az OTDK-val kapcsolatos sajtó kezelése

 

Az Ügyvezetés mellett, az Állam-és Jogtudományi Kar Dékáni Hivatala és a PR és Multimédiás Csoport, illetve a Tudományos és Nemzetközi Rektorhelyettesi Titkárság munkatársai látták el:

·         a forgatókönyvek összeállítását

·         rendezvényen megjelenő sajtósok listájának összeállítását

·         a sajtó meghívás intézését,

·         a felvételek elkészítését

·         a sajtóval való rendszeres és folyamatos kapcsolattartást.

 

4.4. Adminisztráció

 

Az Ügyvezetés az Állam-és Jogtudományi Kar Dékáni Hivatalának munkatársaival karöltve állította össze a tagozati mappákat, jelenléti íveket, biztosította a technikai feltételeket a tantermekben (berendezés, elrendezés) a nyomdai tevékenységek előkészületeit: az oklevelek nyomtatásra történő előkészítését.

A Hivatal dolgozói mellett a konferencia csomagok összeállításában az University Sportmarketing Kft. munkatársai – alvállalkozásban - működtek közre.

 

A konferenciacsomag tartalma:

·         Kiadványok:

o   Bruckner Éva: Bruckner Győző művelődés-, jog-és egyháztörténész, Tortoma Könyvkiadó, 2016

o   rezümé kötet

o   programfüzet

o   egyetemi kiadvány

o   kari kiadvány

o   kiskorsó (oktatóknak)

·         toll

·         mappa jegyzetlapokkal, amelyeken az arculati elemek szerepeltek

·         kulcstartó

·         nyakba akasztható pass
 

5. Programszervezés

 

Az Ügyvezetés mellett az Állam-és Jogtudományi Kar Hallgatói Önkormányzata vett részt a szabadidős program szervezésében (diósgyőri várlátogatás). A miskolctapolcai Barlangfürdős program, a közlekedés, buszjáratok szervezése, a szállások kezelése az University Sportmarketing Kft. közreműködésével valósult meg. Az étkezések biztosításában a Gasztroműhely – Egyetemi Étterem munkatársai vettek részt.

 

XXXII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójának programját: 4. sz. melléklet tartalmazza részletesen. Ez részletezi a megnyitó és a záróülés résztvevőit, a közéleti és tudományos élet szereplőit, akik jelenlétükkel megtisztelték konferenciánkat.

 

 

6.Az OTDT online rendszerének értékelése, vélemény, tapasztalatok

 

6.1.  Nevezési-bírálati folyamat

A Szakmai Bizottság 2015. decemberi döntésének értelmében, a Szekcióban az anonimitás megszűnt, amely egyszerűsítette az adminisztrációs folyamatot. A szerzők a dolgozatukat nevesítve töltötték fel.

Szintén újítás volt, hogy az intézmények szerzőnként csak egy nyomtatott formátumú dolgozatot küldtek, amelyet konferencia napján a tagozati zsűrik részére készítettünk ki.

            Az online-rendszer tehát jelentős részben kiváltotta a papíralapú munkát illetve a korábban szintén küldött CD-ket.

           

            6.2. Tapasztalatok

 

A bírálók majd a zsűritagok nevének, e-mail címének és intézményének az Excel táblába történő beírása majd online rendszerbe feltöltése meglehetősen hosszadalmas folyamat volt, ezt a későbbiekben valamilyen informatikai módon érdemes lenne egyszerűsíteni. Az Excel tábla a 96 zsűritag nevével nem volt elmenthető, de az online rendszer tájékoztatója nem hívta fel a figyelmet erre és ilyen tartalmú hibaüzenetet sem küldött a rendszer. Ennek a pontosítása megfontolandó.

            A zsűrizés során előfordult, hogy valamely zsűritag értékelt egy pályamunkát, de nem kellő karakterszámban, így a rendszer nem engedte véleményét véglegesíteni, csak menteni. De több zsűritag abban a hiszemben volt, hogy már befejezte az értékelést és nincs teendője és csak külön megkeresésre véglegesítette értékelését. Azonnali hibaüzenet beépítése lenne célszerű a rendszerbe az ilyen félreértések elkerülése végett.

            A zsűritagok felkérését követően a rendszernek 5 naponta automatikus üzenetet kellene küldenie azoknak, akik eddig nem léptek be a rendszerbe és nem kezdték meg az értékelést vagy nem véglegesítették azt.

            Apróság, de a végső tagozatok kialakításánál előfordult, hogy a listában szereplő, de végül nem induló tagozat nevét nem tudta törölni a rendszert kezelő titkár.

            Problémaként jelent meg, hogy a zsűribe belépő póttagok nevének beviteléhez ismételten Excel tábla kellett, illetve a zsűriből kikerülő tag nevét nem lehetett egyszerűen törölni. Emiatt előfordult, hogy a zsűriben nem közreműködő tag neve a jegyzőkönyvön maradt, a negyedikként beírt póttag neve pedig lemaradt arról. Persze még ennek orvoslása mellett is előfordulhat, hogy a versenynapon lép be a póttag és már nem biztos, hogy átvezethető a neve.

Végül megemlítjük, hogy a mintegy 1000 fős rendezvény versenynapján feszített tempót igényelt a nap végén a több száz oklevél (díjazottak) névre szóló elkészítése és kinyomtatása.

 

 

7.     A Szekció helyezései, díjazása. A konferencia zárása, a staféta átadása

 

 

A XXXIII. OTDK Állam-és Jogtudományi Szekciójának Díjairól és Különdíjairól készített beszámolónkat az 5. sz. melléklet tartalmazza.

A konferencia zárónapján, a méltató beszédeket követően, harminckét tagozatban került sor elismerések átadására, valamint különdíjakat is átvehettek a legjobbak. Minden tagozatban az első három helyezettnek járt díj, minden tagozatban különdíjak kerültek kiosztásra, valamint külön elismerésben részesültek a legjobb opponensek is.  (5-6. sz. melléklet)

 

Rendezői staféta átadása

     

Prof. Dr. Torma András, a Miskolci Egyetem rektora és Prof. Dr. Farkas Ákos a Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Karának dékánja közösen adták át a stafétát a XXXIV. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekció rendezőjének, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Karának képviseletében Prof. Dr. Szabó István dékánnak.

 

            Összegzésképpen kijelentjük, hogy a Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kara számára megtiszteltetés volt a konferencia megszervezése.

            A szervezésben résztvevő valamennyi kollégánkkal karöltve egy szakmailag nívós esemény megszervezését tűztük ki célul, amelynek elérése érdekében mindenki szívét-lelkét beleadva dolgozott a rábízott feladat teljesítésével.

            A szakmai program mellett igyekeztünk olyan szabadidős programokat szervezni, amelyek Miskolc város nevezetességeihez, valamint A Miskolci Egyetemhez és annak campusához kapcsolódtak, és amelyeken mindenki kikapcsolódhatott és feltöltődhetett.

            A támogatóinknak ezúton is köszönjük, hogy segítették a rendezvény eredményes megvalósítását.

Miskolc, 2017. május 27.

Dr. Erdős Éva

ügyvezető elnök

XXXIII. OTDK
Állam- és Jogtudományi Szekció

Dr. Varga Zoltán

ügyvezető titkár

XXXIII. OTDK
Állam- és Jogtudományi Szekció